You are here

Dimovodi

Bosch dimovodi za gasne konvencionalne kotlove

Osnovni horiziontalni pribor (koleno+produžetak 81cm),  Ø60/100 (zamena za A2 362)

Osnovni vertikalni pribor sa početnim komadom, 1350mm, Ø60/100 (zamena za A2 369)

 

 

5.834,00 RSD

Bosch dimovodi za kondenzacione gasne kotlove

-Osnovni horizontalni koncentrični set Ø60/100, koleno, početni adapter (objedinjeno, nije razdvojivo) + cev fiksne dužine 1106mm, materijal PP/metal, bela boja (zamena za A2B 916)

6.566,00 RSD

Protherm dimovodi za gasne kondenzacione kotlove

Horizontalni i vertikalni dimovodni kompleti  Ø60/100 i Ø80/125

6.576,00 RSD

Protherm dimovodi za gasne konvencionalne kotlove

Horizontalni dimovodni kompleti  Ø60/100 

4.116,00 RSD

Vaillant dimovod za gasne kondenzacione kotlove

Horizontalni i vertikalni dimovodni kompleti  Ø60/100 i Ø80/125

 

 

6.684,00 RSD

Vaillant dimovod za gasne konvencionalne kotlove

Horizontalni i vertikalni dimovodni kompleti  Ø60/100 i Ø80/125

6.037,00 RSD