You are here

Kanalski Fan Coil

Vaillant aroVAIR VA 1-020 DN kanalski ventilokonvektor - fan coil

aroVAIR VA 1-020 DN​ kanalski ventilokonvektor

-Pet modela prema opsegu kapaciteta

-Mogućnost podešavanja statičkog pritiska (odabir putem prekidača na elektronskoj ploči – 12/30/50 Pa) radi smanjenja buke

-Opcija spajanja digitalnog ili analognog termostata (pribor)

33.300,00 RSD

Vaillant aroVAIR VA 1-040 DN kanalski ventilokonvektor - fan coil

aroVAIR VA 1-040 DN​ kanalski ventilokonvektor

-Pet modela prema opsegu kapaciteta

-Mogućnost podešavanja statičkog pritiska (odabir putem prekidača na elektronskoj ploči – 12/30/50 Pa) radi smanjenja buke

-Opcija spajanja digitalnog ili analognog termostata (pribor)

38.988,00 RSD

Vaillant aroVAIR VA 1-060 DN kanalski ventilokonvektor - fan coil

aroVAIR VA 1-060 DN​ kanalski ventilokonvektor

-Pet modela prema opsegu kapaciteta

-Mogućnost podešavanja statičkog pritiska (odabir putem prekidača na elektronskoj ploči – 12/30/50 Pa) radi smanjenja buke

-Opcija spajanja digitalnog ili analognog termostata (pribor)

43.836,00 RSD

Vaillant aroVAIR VA 1-090 DN kanalski ventilokonvektor - fan coil

aroVAIR VA 1-090 DN​ kanalski ventilokonvektor

-Pet modela prema opsegu kapaciteta

-Mogućnost podešavanja statičkog pritiska (odabir putem prekidača na elektronskoj ploči – 12/30/50 Pa) radi smanjenja buke

-Opcija spajanja digitalnog ili analognog termostata (pribor)

64.692,00 RSD

Vaillant aroVAIR VA 1-110 DN kanalski ventilokonvektor - fan coil

aroVAIR VA 1-110 DN​ kanalski ventilokonvektor

-Pet modela prema opsegu kapaciteta

-Mogućnost podešavanja statičkog pritiska (odabir putem prekidača na elektronskoj ploči – 12/30/50 Pa) radi smanjenja buke

-Opcija spajanja digitalnog ili analognog termostata (pribor)

71.016,00 RSD