You are here

Garancija

Uz svaki proizvod dobijate fiskalni račun i garanciju.

Zakonska garancija iznosi 24 meseca.
Garantni rok počinje danom prodaje uređaja koji važi od trenutka izdavanja fiskalnog računa.