You are here

Razdelnici i hidraulicke skretnice

termor beograd hidraulicka skretnica mik maring hw hwk

Hidraulička skretnica Mik Maring HW/HWK

  • Komora za izmenjivanje urađena je od kvadratne cevi 60×60
  • Antikorozivno zaštićena temeljnom bojom
  • Skretnica ispitana pod pritiskom od 12 bara, radni pritisak max. 6 bara, temperatura polaznog voda max. 90°C
10.234,00 RSD
termor beograd mik maring kombinovani razdelnik hv grejni krugovi

Kombinovani razdelnik Mik Maring HV

  • Komora polaznog voda smeštena je unutar komore povratnog voda
  • Antikorozivno zaštićen galvanskim pocinčavanjem
  • Razdelnik ispitan na pritisku od 12 bara, max. radni pritisak 6 bara, max. temperatura polaznog voda 90°C
14.176,00 RSD