You are here

Antifriz, inhibitori

termor beograd dinara oil termofluid protect fluid solarpanel fluid

Dinara oil termofluidi

  • Dinara Oil Radijator Protect Fluid 100 je namenjen za zaštitu sistema centralnog grejanja od: mržnjenja, korozije, kavitacije i penjenja.
  • Obezbeđuje potpunu zaštitu sistema koji sadrže konstrukcione delove od sivog liva, aluminijuma i legura bakra u periodu od 2 godine
3.918,00 RSD