You are here

Salus

termor beograd digitalni sobni bežični termostat Salus 091FLRFv2

Salus 091FLRFv2 digitalni programski bežični sobni termostat

Termostat se koristi za bežičnu kontrolu grejnih uređaja (na pr. gasne kotlove, kotlove na čvrsto gorivo, toplotne pumpe) ili uređaje za hlađenje. Održava komforne sobne uslove prema vremenskom programu i temperaturnom podešavanju. Korisnik treba izabrati odgovarajuću temperaturu za sebe: komfornu temperaturu (preko dana) i ekonomičnu temperaturu (preko noći). Dodatno, može raditi sa SPE868 utičnicom i SR868 relejem.

8.513,00 RSD
termor beograd digitalni programski sobni termostat Salus 091FLv2

Salus 091FLv2 digitalni programski sobni termostat

Termostat se koristi za žičanu kontrolu grejnih uređaja (na pr. gasne kotlove, kotlove na čvrsto gorivo, toplotne pumpe) ili uređaje za hlađenje. Povezuju se direktno na uređajima za grejanje. Održava komforne sobne uslove prema vremenskom programu i temperaturnom podešavanju. Korisnik treba izabrati odgovarajuću temperaturu za sebe: komfornu temperaturu (preko dana) i ekonomičnu temperaturu (preko noći).

4.402,00 RSD
termor beograd mehanički nalegajući cevni termostat AT10 salus

Salus AT 10 mehanički nalegujući termostat

Poseduje dugme pomoću kojeg lako možete menjati i kontrolisati temperaturu u krugu centralnog grejanja. Može se koristiti za aktiviranje pumpe grejnog kruga, kotla ili prebacivanje ventila. Takođe se može koristiti kao sigurnosni termostat za podno grejanje, da isključi pumpu kada je temperatura vode previsoka.

1.627,00 RSD
termor beograd mehanički termostat sa temperaturnom sondom AT10F salus

Salus AT 10F mehanički nalegujuči termostat sa temperaturnim senzorom

Mehanički termostat za zidnu montažu, opremljen sa za temperaturnom sondom (kapilarnom). Poseduje dugme pomoću kojeg lako možete menjati i kontrolisati temperaturu u krugu centralnog grejanja ili u krugu tople vode.

1.745,00 RSD
termor beograd salus  FC600 digitalni programski bežični termostat za fan coil (žično napajan)

Salus FC600 digitalni programski bežični termostat za fan coil (žično napajan)

Multifunkcionalni uređaj dizajniran da kontroliše 2 ili 4-cevne fan coiluređaje, podne grejače ili zagrejače vode, koji imaju ugrađen ventilator.Termostat kontroliše ventilator i ventil radi održavanja željenetemperature

12.486,00 RSD
termor beograd salus bežični sobni termostat htr rf 20

Salus HTR - RF (20) bežični sobni termostat

Zidno-montažni sobni termostat. Bežična kontrola grejanje je jedino moguća preko KL08RF centrale.

5.246,00 RSD
termor beograd  salus mehanicki sobni termostat  HTR230

Salus HTR230 (20) mehanički sobni termostat

Zidno-montažni termostat koji je predviđen za kontrolugrejanja/ hlađenja, koga karakteriše visoka termička inercija. Povezan je preko žičane centrale, preko koje i snižava temperaturu, dobija NSB signal (noćni režim redukcije temperature) od programskog termostata.

3.157,00 RSD
termor beograd salus digitalni bezicni programski sobni termosrtat htrp rf 50

Salus HTRP - RF (50) digitalni programski bežični sobni termostat

Zidno-montažni termostat za bežičnu kontrolu uređaja iz SALUS Smart Home serije, kao što su:žičana centrala KL08RF, radijatorska glava TRV i prijemnik RX10RF.

8.410,00 RSD
termor beograd salus digitalni sobni programski termostat  htrp230 50

Salus HTRP230 (50) digitalni sobni programski termostat

Zidno-montažni termostat koji je predviđen za kontrolugrejanja/hlađenja, koga karakteriše visoka termička inercija. Povezan je preko žičane centrale. Ima opciju kreiranja sopstvenog vremenskog rasporeda. Može da kontroliše dnevne termostate - preko žičane centrale šalje im NSB signal i prebacuje ih na ekonomičnu temperaturu.

5.602,00 RSD
termor beograd htrs-rf(30) digitalni bežični sobni termostat

Salus HTRS-RF(30) digitalni bežični sobni termostat

Zidno-montažni termostat za bežičnu kontrolu uređaja iz SALUS Smart Home serije, kao što su: žičana centrala KL08RF, radijatorska glava TRV i prijemnik RX10RF.

Kontrola
• Online - koristeći SALUS Smart Home aplikaciju i UGE600 univerzalni gateway
• Ofline (bez internet veze) - korišćenjem CO10RF kordinatora. U ofline režimu termostat radi kao dnevni termostat.

7.974,00 RSD
termor beograd salus HTRS230 (30) digitalni sobni termostat

Salus HTRS230 (30) digitalni sobni termostat

Zidno-montažni termostat koji je predviđen za kontrolugrejanja/hlađenja, koga karakteriše visoka termička inercija. Povezan je preko žičane centrale. Termostat nema opciju kreiranja vremeskog programa - snižava temperaturu preko žičane centrale nakon dobijanja NSB signala od programskog termostata.

4.787,00 RSD
termor beograd salus digitalni sobni termostat RT310

Salus RT310 digitalni sobni termostat

Termostat se koristi za žičanu kontrolu grejnih uređaja. Pokreće izvor grejanja zatvaranjem kontakata. Termostat se povezuje direktno na bojler. Radi tako što održava komfornu sobnu temperaturu prema vremenskom programu ili po konstantnoj temperaturi zadatoj od strane korisnika.

4.380,00 RSD
termor beograd SALUS digitalni bezicni sobni termostat RT310RF

Salus RT310RF digitalni bežični sobni termostat

Termostat se koristi za bežičnu kontrolu grejnih uređaja koji poseduju priključak za ON/OFF termostat. Radi tako što održava komfornu sobnu temperaturu prema vremenskom programu ili po konstantnoj temperaturi zadatoj od strane korisnika. Preporučuje se za kontrolu na pr. gasnih kotlova i kotlova na čvrsto gorivo.

7.974,00 RSD
termor beograd RT510 digitalni programski sobni termostat

Salus RT510 digitalni programski sobni termostat

Termostat se koristi za žičanu kontrolu grejnih uređaja. Pokreće izvor grejanja zatvaranjem kontakata. Termostat se povezuje direktno na kotao. Radi tako što održava komfornu sobnu temperaturu prema vremenskom programu ili po konstantnoj temperaturi zadatoj od strane korisnika.

5.092,00 RSD
termor beograd Digitalni programski bežični sobni termostat SALUS RT510RF

Salus RT510RF digitalni programski bežični sobni termostat

Termostat se koristi za bežičnu kontrolu grejnih uređaja koji poseduju priključak za ON/OFF termostat. Radi tako što održava komfornu sobnu temperaturu prema vremenskom programu ili po konstantnoj temperaturi zadatoj od strane korisnika. Preporučuje se za kontrolu na pr. gasnih kotlova i kotlova na čvrsto gorivo.

8.453,00 RSD
termor beograd salus rt520 digitalni programski sobni termostat

Salus RT520 digitalni programski sobni termostat

Zidno-montažni termostat koji se koristi za žičanu kontrolu grejnih uređaja. Termostat konstantno održava komfornu sobnu temperaturu prema vremenskom rasporedu ili zadatoj temperaturi od strane korisnika. Termostat je povezan direktno na kotao.

7.764,00 RSD

Stranice